Posts Tagged "Punavita"

Dự án đặt tên nước tinh khiết Punavita

Posted on Sep 22, 2012 in Dự án điển hình

Dự án đặt tên nước tinh khiết Punavita

Trong dự án này, Sao Kim được mời tư vấn và sáng tạo thương hiệu cho nhãn nước tinh khiết mới. Công việc bao gồm từ đặt tên thương hiệu, sáng tác slogan, thiết kế logo, bao bì sản phẩm, nhận diện thương hiệu ứng dụng ...

Xem thêm
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes