Posts Tagged "Ogina"

Đặt tên thương hiệu nước hoa quả Ogina

Posted on Aug 13, 2012 in Dự án điển hình

Đặt tên thương hiệu nước hoa quả Ogina

Trong dự án này, chúng tôi được đề nghị tìm kiếm một cái tên thương hiệu nước hoa quả đóng chai truyền tải tốt thông điệp “nước trái cây với vị ngon tự nhiên”.

Xem thêm
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes