Posts Tagged "đặt tên sản phẩm mới"

Dự án đặt tên thương hiệu sản phẩm cửa sổ Green Window

Posted on Jan 1, 2012 in Dự án điển hình

Dự án đặt tên thương hiệu sản phẩm cửa sổ Green Window

Mục tiêu của dự án này là tìm kiếm tên gọi cho nhãn hiệu mới cho sản phẩm của nhựa lõi thép của công ty CP Đầu tư TM & SX Lộc Thành Window.

Xem thêm
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes