Posts Tagged "Đặt tên nhãn hiệu"

Đặt tên nhãn hiệu

Posted on Oct 15, 2011 in Dịch vụ đặt tên

Đặt tên nhãn hiệu

Sức mạnh của một thương hiệu nằm ở chỗ tên thương hiệu đó có nằm trong tâm trí của khách hàng hay không. Còn một tên thương hiệu không hay và khó nhớ sẽ không thể đọng lại trong trí nhớ của người tiêu thụ. Với một tên thương hiệu hay, Công ty của bạn cũng sẽ dễ dàng đi đến thành công hơn. Điều đó không hẳn có nghĩa là một tên thương hiệu không hay lại làm cho Công ty đó không thành công. Trên thực tế có nhiều trường hợp như vậy. Khi khách hàng mua...

Xem thêm
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes