Posts Tagged "Đặt tên công ty theo ngũ hành"

Đặt tên công ty theo ngũ hành

Posted on Th10 15, 2011 in Dịch vụ đặt tên

Trước hết việc đặt tên thương hiệu cần dực theo ý nghĩa của tên, phải phản ảnh được những ước vọng tốt đẹp, hoặc phản ảnh đựơc quan điểm kinh doanh, tiêu chí hành động của công ty. Ví dụ “ Thành Đạt” biểu hiện sự thành công may mắn, “ Sáng Tạo” biểu hiện ước muốn tiến tới sự sang tạo, hoàn thiện trong quá trình học tập. – Về Âm Dương: tên phải có sự cân bằng, tránh thuần Âm hoặc thuần Dương. Ví dụ tên “ Chiến Thắng” có hai vần...

Xem thêm
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes