Posts Tagged "Cosiana"

COSIANA dự án đặt tên cho khách sạn 3*

Posted on Th8 30, 2012 in Dự án điển hình

Khách sạn 3* Prince cần một cái tên mới để tránh khỏi những thiệt hại do nhầm lẫn vì trùng tên với một số khách sạn 2* khác ngay gần địa điểm của mình. Mặt khác đây cũng là cơ hội để khách sạn làm mới mình thông qua một hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp.

Xem thêm
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes