Sáng tác slogan cho Công ty thiết bị y tế BMS

Posted in Dự án điển hình

Slogan: Phát triển vì một tương lai khỏe mạnh
Sáng tác logan cho BMS

Thách thức:

BMS với sứ mệnh tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật hiện đại vào hệ thống y tế Việt Nam, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống – đang đứng trước tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp thiết bị máy móc toàn diện cho các bệnh viện, các dự án lớn của bộ, sở y tế. BMS mong muốn truyền tải tầm nhìn thương hiệu thông qua một slogan xúc tích để tăng cường nhận thức về thương hiệu BMS đối nhóm khách hàng mục tiêu, công chúng nói chung và tạo một động lực thúc đẩy sự phấn đấu của nội bộ công ty.

Giải pháp:

Giải pháp đưa ra: slogan Phát triển vì một tương lai khỏe mạnh dựa trên cam kết của doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên giá trị lợi ích mang lại cho cộng đồng. Ưu điểm của slogan là thông điệp truyền tải mang tính chất mềm dẻo, linh hoạt, khá nhẹ nhàng dễ tạo cho người nhận cảm giác an toàn, bền vững.

Nguồn tham khảo:

Sao Kim Branding

Chuyên gia hàng đầu về thiết kế thương hiệu

Để tìm hiểu thông tin về các dự án đặt tên hoặc xin tư vấn về đặt tên công ty, đặt tên thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hay dự án mới xin vui lòng liên hệ với chuyên gia của Sao Kim theo thông tin dưới đây:

Hotline: 0964.699.499     Email: contact@saokim.com.vn
Lượt xem: 2.612
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes