Dự án sáng tác slogan cho nhà máy thủy điện Thác Mơ

Posted in Dự án điển hình

Slogan: Thắp sáng màu xanh, đồng hành cuộc sống

Thách thức:

Thủy điện Thác Mơ thay đổi chiến lược kinh doanh từ khai thác vận hành nhà máy thủy điện sang định hướng lâu dài về phát triển năng lượng tái tạo & các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Thác Mơ mong muốn truyền tải định hướng chiến lược này một cách rộng rãi thông qua slogan của mình.

Giải pháp:

Chúng tôi chọn một cách nói ẩn dụ cho việc khẳng định chiến lược năng lượng tái tạo (năng lượng xanh) bằng cụm từ “Thắp sáng màu xanh” và một cụm từ khẳng định sự kết nối của Thủy Điện Thác Mơ với người tiêu dùng “đồng hành cuộc sống”. Slogan truyền tải một thông điệp nhẹ nhàng, dễ nhớ và gây được cảm tình cho người nghe.

Nguồn tham khảo:

Sao Kim Branding

Chuyên gia hàng đầu về thiết kế thương hiệu

Để tìm hiểu thông tin về các dự án đặt tên hoặc xin tư vấn về đặt tên công ty, đặt tên thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hay dự án mới xin vui lòng liên hệ với chuyên gia của Sao Kim theo thông tin dưới đây:

Hotline: 0964.699.499     Email: contact@saokim.com.vn
Lượt xem: 2.378
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes