Đặt tên Thương hiệu

Gói Đặt tên thương hiệu phù hợp với việc ra mắt sản phẩm, dự án, thương hiệu mới.

NỘI DUNG GÓI DỊCH VỤ

 • Phân tích thị trường ngành hàng
 • Bản thuyết minh ý nghĩa tên thương hiệu
 • 5 tên được gửi trong mỗi lần đề xuất phương án
 • Không giới hạn hiệu chỉnh phương án
 • Đảm bảo đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
 • Thời gian thực hiện: 7 – 10 ngày

QUY TRÌNH ĐẶT TÊN

 1. Lập định hướng sáng tạo
 2. Phân tích ngành hàng
 3. Lập danh sách ý tưởng và thuyết minh
 4. Kiểm tra khả năng bảo hộ nhãn hiệu
 5. Xây dựng câu chuyện thương hiệu

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Brochure giới thiệu dịch vụ
Profile giới thiệu công ty
Các dự án đặt tên tham khảo
Ebook Đặt tên thương hiệu

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ tên (*)

Cơ quan

Email (*)

Mobile (*)


Phone

Hãy cho chúng tôi biết thông tin cơ bản về thương hiệu bạn cần đặt tên

Bạn muốn liên hệ với chúng tôi tại (*):

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes