Đặt tên Công ty

Gói đặt tên công ty giúp bạn sở hữu một tên gọi độc đáo, hấp dẫn và dễ dàng để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Gói dịch vụ này phù hợp với các công ty mới thành lập hoặc đổi tên công ty.

Khởi đầu đúng để vững bước tiến xa!

NỘI DUNG GÓI DỊCH VỤ

 • Phân tích thị trường ngành hàng
 • Bản thuyết minh ý nghĩa tên thương hiệu
 • 5 tên được gửi trong mỗi lần đề xuất phương án
 • Bộ tên công ty bao gồm: tên thương mại, tên viết tắt và tên thương hiệu
 • Không giới hạn hiệu chỉnh phương án
 • Đảm bảo đăng ký tên doanh nghiệp
 • Đảm bảo đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Ngôn ngữ: Đa dạng
 • Thời gian thực hiện: từ 7 -10 ngày

QUY TRÌNH ĐẶT TÊN

 1. Lập định hướng sáng tạo
 2. Phân tích ngành hàng
 3. Lập danh sách ý tưởng và thuyết minh
 4. Kiểm tra khả năng đăng ký tên doanh nghiệp với Sở KHĐT
 5. Xây dựng câu chuyện thương hiệu

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Brochure giới thiệu dịch vụ
Profile giới thiệu công ty
Các dự án đặt tên tham khảo
Ebook Đặt tên thương hiệu

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ tên (*)

Cơ quan

Email (*)

Mobile (*)


Phone

Hãy cho chúng tôi biết thông tin cơ bản về công ty bạn cần đặt tên

Bạn muốn liên hệ với chúng tôi tại (*):

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes